Combined ShapeSlice 1Slice 1Fill 9icon-phone
Teorie

Teorie

Důležité znalosti, bez kterých se v praxi neobejdete.
Důležité znalosti, bez kterých se v praxi neobejdete.

Během teoretického kurzu Vás naši zkušení lektoři naučí teorii důležitou pro následné uplatnění v praxi a během závěrečné zkoušky. Kurz tvrdá tři dny a množství probrané látky je opravdu velké. Ale nemějte obavy.  S našimi zkušenými a poutavě vyprávějícími lektoři Vás hodiny teorie budou bavit, o jachtingu začnete přemýšlet v širších souvislostech, díky čemuž si danou problematiku snáz zapamatujete. Vašim skvělým pomocníkem budou přehledná vyuková skripta, kam si během přednášky můžete psát poznámky.  

Pro větší názornost výkladu používáme pomůcky jako jsou velký model plachetnice, modely kotev nebo modely počasí. Pokud máte k teorii či kapitánskému kurzu obecně nějaký dotaz, kontaktujte prosím Nikolu na tel. čísle: +420 773 855 000 nebo na e-mailu: nikola@zindulka.cz.

Hodiny teorie ještě nikdy nebyly tak zábavné!

Kapitánské kurzy moře - teorie C

Termíny/konkrétní nabídky

Teoretický kurz C

3. 11. 2017 5. 11. 2017
LektorPavel Burkert
Obsazenost 27 z 25 Cena 4 900 Kč
Místo konání

City Green Court - budova PwC

Praha 4, Hvězdova 1734/2c, 14000

Cena zahrnuje
 • Instruktora
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • 2x oběd
 • Výukové materiály
 • Pomůcky
 • Mapu
 • navigační mapu
 • navigační sadu (navigační trojúhelník a pravítko, kružítko, tužku, gumu)
 • výuková poznámková skripta
 • výukové prezentace všech probíraných témat v digitální podobě
Cena nezahrnuje
 • zkoušku z teorie - 1 000 Kč
 • lékařskou prohlídku - 300 - 500 Kč

Teoretický kurz C

2. 2. 2018 4. 2. 2018
LektorPavel Burkert
Obsazenost 11 z 20 Cena 4 900 Kč
Místo konání

City Green Court - budova PwC

Praha 4, Hvězdova 1734/2c, 14000

Cena zahrnuje
 • Instruktora
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • 2x oběd
 • Výukové materiály
 • Pomůcky
 • Mapu
 • navigační mapu
 • navigační sadu (navigační trojúhelník a pravítko, kružítko, tužku, gumu)
 • výuková poznámková skripta
 • výukové prezentace všech probíraných témat v digitální podobě
Cena nezahrnuje
 • zkoušku z teorie - 1 000 Kč
 • lékařskou prohlídku - 300 - 500 Kč

Teoretický kurz C

2. 3. 2018 4. 3. 2018
LektorPavel Burkert
Obsazenost 6 z 25 Cena 4 900 Kč
Místo konání

City Green Court - budova PwC

Praha 4, Hvězdova 1734/2c, 14000

Cena zahrnuje
 • Instruktora
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • 2x oběd
 • Výukové materiály
 • Pomůcky
 • Mapu
 • navigační mapu
 • navigační sadu (navigační trojúhelník a pravítko, kružítko, tužku, gumu)
 • výuková poznámková skripta
 • výukové prezentace všech probíraných témat v digitální podobě
Cena nezahrnuje
 • zkoušku z teorie - 1 000 Kč
 • lékařskou prohlídku - 300 - 500 Kč

Co se na teoretickém jachtařském kurzu naučíte

 • Navigaci - teorii terestrické navigace (plavba v dosahu pobřeží), práci s mapou, používání navigačních trojúhelníků a odpichovátka, práci s navigačními příručkami a jejich použití v praxi, počítání navigačních příkladů a jejich vynášení do mapy.
 • Plavební nauku - vše podstatné, co je nutné pro plavbu - teorie obtékání plachet a jejich trimování, kotvení, parkování v přístavech, reakci lodního šroubu, přípravu a převzetí lodi, názvosloví, manévr muž přes palubu MOB, záchranu lidského života na moři, nasednutí na mělčinu, ...
 • Pravidla o zabránění srážkám na moři - COLREG - přednosti lodí, světla lodí, mlhové a manévrovací signály, signály nouze, systém rozdělené plavby a úzké plavební dráhy.
 • Meteorologii - základy meteorologických procesů a jejich zvládnutí na takové úrovni, abyste dokázali samostatně vyhodnotit synoptickou mapu.
 • Zdravovědu - resuscitaci, podchlazení, tonutí.

Na kurzu používáme i názorné pomůcky Na kurzu používáme i názorné pomůcky

Kurz probíhá v příjemném moderním prostředí budovy City Green Court Kurz probíhá v příjemném moderním prostředí budovy City Green Court

Časový rozvrh

Přednášky jsou rozděleny do 3 dnů.

Pátek

 • 18:00 - 21:00 Navigace C

Sobota

 • 09:00 - 10:45 Navigace C
 • 11:00 - 12:00 Meteorologie C
 • 12:00 - 13:00 OBĚD
 • 13:00 - 15:30 Meteorologie C
 • 15:45 - 20:00 Plavební nauka C
 • 20:15 - 21:00 Psychologie kapitána

Neděle

 • 09:00 - 10:30 Navigace C
 • 10:45 - 12:00 Majáky, I.A.L.A.
 • 12:00 - 13:00 OBĚD
 • 13:00 - 15:45 COLREG
 • 16:00 - 17:00 Informace o zkoušce

V případě otázek kontaktujte Nikolu Očenášovou na tel.: +420 773 855 000 nebo na e-mail: nikola@zindulka.cz.

Storno podmínky

Pokud víte, že se na praktický kurz nemůžete dostavit, oznamte to co nejdříve. Když tak učiníte 14 dnů před teoretickým kurzem, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín.

Zrušení nejpozději 7 dní před akcí je storno poplatek 50 % ceny. Budete mít možnost absolvovat teoretický kurz v jiném termínu, ale musíte uhradit chybějící část.

Pokud zrušíte svoji účast 3 dny či méně před akcí, je storno poplatek 100 % ceny.

V případě, že dojde ke zrušení z naší strany, bude Vám vráceno 100 % z ceny nebo máte nárok na bezplatné převedení na jiný termín.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo chcete svoji účast zrušit, pište či volejte Nikole Očenášové na tel.: +420 773 855 000 nebo na e-mail: nikola@zindulka.cz.

Přihlášením na kurz, uděluji souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií během kurzu. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely firmy Zindulka s.r.o. na webových stránkách www.zindulka.cz či jiných materiálech v rámci propagace firmy. 

Sledujte nás