Combined ShapeSlice 1Slice 1Fill 9icon-phone

Zkouška

Zkouška probíha ihned po praktickém kurzu na chorvatském kapitánátu. Dříve neměla moc valnou úroveň, ale po vstupu Chorvatska do EU, nároky na zájemce o tento průkaz výrazně vzrostly. Vsoučasnosti již opravdu má zkouška charakter zkoušky a přípravu na ni se v žádném případě nevyplatí podceňovat. V případě úspěšného složení zkoušky (99% pravděpodobnost, pokud k přípravě přistupujete poctivě) je kapitánský průkaz vystavený následující pracovní den. Vyzvednutí je možné buď osobně anebo je možné jej poslat na adresu.

Nutné podmínky ke zkoušce

Vyplnit přihlášku

 • Zaplatit cca. 120 EUR (850 Kuna poplatek a 40 Kuna kolek) – platí se poštovní složenkou
 • Věk min. 16 let
 • kopie dokladu totožnosti
 • 2 fotografie 2,5 x 3,5 cm
 •  

Postup přihlášení na zkoušku

 • V den konání zkoušky je nutné být na kapitanátu do 11 hod. dopoledne, vyzvednout si přihlášku a poštovní složenku
 • Přihlášku vyplnit, složenku na 850 Kuna (120 EUR) zaplatit na poště a koupit si kolek (taksena marka) 40 Kuna v jakémkoliv stánku s novinami (TISAK) anebo na poště
 • Připojit fotky, kolek a potvrzenou složenku a odevzdat ji v té samé místnosti, kde jste si přihlášku vyzvedli
 • Přijít na zkoušku, která probíhá od 15 hod. na kapitanátu. Na zkoušku se vhodně oblékněte (nepřijít na zkoušku v plavkách anebo v nějakém vyzývavém oblečení)
 • Složit ústní teoretickou zkoušku na příslušném kapitanátu – při zkoušce je přítomno několik uniformovaných, důstojně vypadajících kapitánů, z nichž jeden zkouší. Zkoušející kapitán mluví několika jazyky a tak komunikace s ním není obtížná ani pro toho, kdo mluví pouze česky
 • Na zkoušku jdou vždy desítky lidí a zkušební komisaři volají jednotlivá jména, proto je nutné být v blízkosti zkušebních místností od začátku zkoušení

Průběh zkoušky

Zkouška trvá 5 – 20 min (čím lépe to umíte, tím je kratší)

NAVIGACE

 • znát všechny symboly na chorvatských mapách - kabely, majáky, útesy, kardinální znaky a značení plavebních cest (plavební dráhy)
 • typy dna označené v mapě: bláto, písek
 • Co udělám, když bych měl vidět maják, ale nevidím ho (tzn. je porouchaný a nesvítí)?
  Volám vysílačkou - Securité, případně telefonem 195
 • najít polohu na mapě ze souřadnic GPS
 • odečíst zeměpisné polohy bodu na mapě - určit zeměpisnou šířku a délku např. nějakého izolovaného nebezpečí, značení majáků na mapě, co je to sektorový maják, vysvětlení zkratek u majáků a svítících bójí – zkouší se na chorvatských mapách Male karte
 • co je to kompasová růžice (ukázáno na mapě, měli ji pojmenovat)
 • IALA
 • vynášení kurzů do mapy pomocí navigačního trojúhelníku a odměřování vzdálenosti pomocí odpichovátka
 • značení majáků na mapě, co je to sektorový maják (pochopení a vysvětlení, vysvětlení zkratek u majáků a svítících bodů)

COLREG A BEZPEČNOST

 • přednosti lodí (například plují proti sobě tři lodě - co udělají? Každá zahne v pravo, kruhový objezd) přednosti plachetnic, rybářů, atd.
 • světla lodí - jak svítí plachetnice, jak svítí rybář, motorová loď, neovladatelná loď, remorkér, v Zadaru zkoušeny formátem stejná situace z různých úhlů pouze světla na černém pozadí
 • zvukové signály za snížené viditelnosti
 • nově se ptají jak svítí v noci a za snížené dohlednosti speedboat
 • občas se zeptají na zvukové signály za snížené viditelnosti
 • jak daleko musíte plout od hranice pláže - 50m na pomalé lodi a 300m na rychlém člunu nebo skútru
 • jak daleko musíte plout od potápěčské bóje - 100m

ZÁKLADY RADIOTELEFONIE

 • umět radiofonní abecedu
  (alfa, bravo, charlie, delta, echo, foxtrot, golf, hotel, indie, juliet, kilo, lima, mike, november, oskar, papa, romeo, sierra, tango, uniform, victor, whiskey, x-ray, yankey, zulu - komisař ukáže název na mapě a musíte ho řící pomocí radiofonní abecedy - např. Zadar - zulu alfa delta alfa romeo)
 • co je to MYDAY, PANPAN, SECURITE, co se volá na Jadranu v případě MOB (PANPAN)
 • na jakém kanálu se navazuje spojení VHF a jak to probíhá
 • UVÁZAT DRAČÍ UZEL A LODNÍ SMYČKU

V případě úspěšného složení zkoušky (99% pravděpodobnost, pokud k přípravě přistupujete poctivě) je kapitánský průkaz vystavený následující pracovní den. Vyzvednutí buď osobně anebo je možné jej poslat na adresu.

Sledujte nás