ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeGroupGroupGroupGroupArtboard 2GroupGroupArtboard 1Zindulka-USP 34Fill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Vůdce malého plavidla - VMP

Pokud chcete plout po vnitrozemských vodách u nás i po celé Evropě, je pro Vás VMP (Vůdce Malého Plavidla) to pravé. Kurz je připravený tak, abyste během jednoho víkendu absolvovali jak teorii tak i praktickou zkoušku na vodě. Rychleji to opravdu udělat nejde. Získaný kapitánský průkaz se jmenuje Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla a je určený pro plavbu v ČR i v zahraničí. Zároveň s ním dostanete i Průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, klasické VMP, určené výhradně pro plavbu v ČR, ale umožňující i plavbu i za účelem podnikání. V případě, že máte ohledně VMP nějaké otázky, kontaktujte Andreu na tel.: +420 777 187 421 nebo na e-mailu: andrea@zindulka.cz

1Teoretická příprava pro VMP

Znalosti, bez kterých se v praxi neobejdete.

2Příprava a ověření praxe

Povinná praktická zkouška pro získání VMP.

3Zkouška

Poslední krok v cestě stát se držitelem VMP.

Jaké jsou typy průkazů

Pro plavbu výhradně v České republice je určen průkaz vůdce malého plavidla (VMP). Držitel tohoto národního průkazu může při splnění podmínek živnostenského zákona s tímto průkazem i podnikat.

Pro plavbu v České republice a v zahraničí je určen průkaz vůdce rekreačního plavidla (MPZ) a průkaz vůdce malého plavidla (VMP). Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla platí v České republice jako průkaz vůdce malého plavidla. Tento mezinárodní průkaz je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport.

Základní rozdělení průkazů VMP:

 1. Dle oblastí plavby, ve kterých průkaz platí - I a C
 2. Dle typů lodi, které může držitel průkazu VMP vést - M a S

Oblasti:

 • I = z anglického "inland", tj. vnitrozemské české a zahraniční vody = základní oblast plavby
 • C = z anglického "coastal", tj. denní plavba v pobřežních mořských vodách do 1 NM (námořní míle) od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice  = volitelná oblast plavby

Typy lodí:

 • M = z anglického "motor", tj. motorová loď = základní kategorie
 • S = z anglického "sail", tj. plachetnice = volitelná kategorie

Kombinace

Jakou kombinaci kategorií a oblastí plavby zvolit?

Kurzy VMP můžete absolvovat v kombinaci kategorií a oblastí plavby, které zrovna Vy k vedení lodi potřebujete. Funguje však pravidlo, že při výběru doplňkové kategorie S případně oblasti plavby C musíte vždy splnit základní kategorii M v oblasti plavby I.

Při výběru jednotlivých kategorií vhodných pro Vás tak doporučujeme uvažovat co nejvíce do budoucna. Pokud jste si na 100 % jisti, že budete vždy vést pouze motorovou loď ve vnitrozemských řekách, může pro Vás být základní kurz VMP (tj. VMP M) ten nejvhodnější. Z vlastní zkušenosti Vám však doporučujeme i doplnění volitelné kategorie S - třeba Vás někdy zláká zkusit si i plachetnici či zabrouzdat do pobřežních mořských vod tj. oblast plavby C.

Nabízené kombinace kategorií průkazu způsobilosti:

 • VMP M= základní kurz, díky kterému získáte oprávnění vést motorovou loď (kategorie M) bez omezení výkonu motoru ve vnitrozemských vodách
 • VMP M + S = základní kurz pro motorovou loď bez omezení výkonu motoru rozšířený o plachetnici (kategorie S) bez omezení celkové plochy plachet ve vnitrozemských vodách
 • VMP M + S + C = kurz pro motorovou loď bez omezení výkonu motoru a plachetnici bez omezení celkové plochy plachet ve vnitrozemských vodách rozšířený o mořské pobřežní vody (oblast plavby C), denní plavba v pobřežních mořských vodách do 1 NM (námořní míle) od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice

Kde platí mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla?

Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla lze použít v zemích, které přistoupili k rezoluci č. 40 EHK/OSN (Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Jihoafrická republika, Švýcarsko, Velká Británie). Francie přijala dřívější rezoluci 14 EHK/OSN, která je dosud v platnosti (na přechodnou dosud neukončenou dobu).

Podmínky získání průkazu

 • Žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli "Měřítko stránky" položku "Žádné", jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti). Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • Lékařský posudek (ve vztahu k vedení malého plavidla, formulář potvrzení o lékařské prohlídce je dostupný zde ve formátu PDF) ne starší než 3 měsíce, podrobnosti o zdravotním posudku jsou dostupné zde.
 • Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla (neplatí pro kategorie M20 a S20) vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu.
 • 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok.
 • Správní poplatek 500,- Kč.
 • V případě nezletilosti žadatele souhlas zákonného zástupce.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Sledujte nás