ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeGroupGroupGroupGroupArtboard 2GroupGroupArtboard 1Zindulka-USP 34Fill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
Příprava a ověření praxe

Příprava a ověření praxe

Povinná praktická zkouška pro získání VMP.
Povinná praktická zkouška pro získání VMP.

Pokud nemáte žádné zkušenosti s řízením lodi, nejprve absolvujete Praktickou přípravu na motorové lodi nebo plachetnici a potom Ověření praktických dovedností, což je povinná praktická zkouška pro získání VMP. 

Kapitánské kurzy – řeka (VMP) - ověření praxe

Termíny/konkrétní nabídky

Ověření praxe S

11. 3. 2018 v 08:00
Obsazenost 1 z 3 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe S

11. 3. 2018 v 10:00
Obsazenost 3 z 3 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe M

11. 3. 2018 v 10:00
LektorJiří Kučera
Obsazenost 5 z 5 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe S

11. 3. 2018 v 12:00
Obsazenost 3 z 3 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe M

11. 3. 2018 v 12:00
LektorJiří Kučera
Obsazenost 2 z 5 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe S

11. 3. 2018 v 14:00
Obsazenost 2 z 3 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe M

11. 3. 2018 v 14:00
LektorJiří Kučera
Obsazenost 3 z 5 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe S

22. 4. 2018 v 08:00
Obsazenost 1 z 3 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe M

22. 4. 2018 v 10:00
LektorJiří Kučera
Obsazenost 3 z 5 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe S

22. 4. 2018 v 10:00
Obsazenost 1 z 3 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe M

22. 4. 2018 v 12:00
LektorJiří Kučera
Obsazenost 2 z 5 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe S

22. 4. 2018 v 12:00
Obsazenost 1 z 3 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe M

22. 4. 2018 v 14:00
LektorJiří Kučera
Obsazenost 2 z 5 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praxe S

22. 4. 2018 v 14:00
Obsazenost 3 z 3 Cena 1 900 Kč
Místo konání

Rašínovo nábřeží, 128 00, Praha 2

Cena zahrnuje
 • Kapitána
 • Pronájem lodi
 • Praktickou zkoušku

Ověření praktických dovedností (praktická zkouška

Osnova ověření praktických dovedností pro kategorie M a S je v souladu s požadavky Státní plavební správy.

Obsah ověření praxe kategorie M:

Příprava na plavbu
 • Kontrola plavidla, prověření pohonných a kormidelních zařízení.
Manévry s plavidlem
 • Odvázání plavidla a odplutí, plavba vpřed a vzad, obrat, připlutí a vyvázání.
 • Skupinové proplavení plavební komorou, manévrování v přístavu, zakotvení a odplutí z kotviště.
Mimořádné situace
 • Nehoda, kolize s jiným plavidlem, použití záchranných prostředků.
Ostatní
 • Vázání základních uzlů.

 

Obsah ověření praxe kategorie S:

Příprava na plavbu
 • Kontrola plavidla, příprava takeláže.
Ovládání plavidla
 • Odvázání plavidla a odplutí, práce s plachtami, trimování a refování.
Technika plavby
 • Plavba ostře proti větru, obrat proti větru, plavba na boční a zadní vítr, obrat po větru.
 • Skupinové zakotvení a odplutí z kotviště.
Mimořádné situace
 • Nasednutí na mělčinu, muž přes palubu.
Ostatní
 • Vázání základních uzlů.

 

Ověření praktických dovedností lze absolvovat za předpokladu, že uchazeč má dostatečné znalosti a zkušenosti s ovládáním plavidla.

Pokud však uchazeč nemá dostatečné znalosti a zkušenosti, je potřebné, aby před ověřením praktických dovedností absolvoval cvičnou plavbu.

Praktická příprava

Jestliže nemáte ještě zkušenosti s řízením lodi, absolvujte přes ověřením praxe cvičnou plavbu a získejte potřebné znalosti a dovednosti k úspěšnému zvládnutí praktické zkoušky.

Osnova cvičné plavby pro kategorie M a S:

Kategorie M

Příprava na plavbu
 • Příprava plavební trasy, orientace v mapě, informace o počasí a splavnosti toku.
 • Příprava a kontrola plavidla před vyplutím a po ukončení plavby, prověření pohonných a kormidelních zařízení.
Manévry s plavidlem
 • Odvázání plavidla a odplutí, plavba vpřed a vzad, obrat, připlutí a vyvázání.
 • Vedení plavidla s ohledem na hloubku, proudění atd.
 • Manévry při potkávání, předjíždění a křižování plavidel.  
 • Skupinové proplavení plavební komorou, manévrování v přístavu, zakotvení a odplutí z kotviště.
Mimořádné situace
 • Nehoda, kolize s jiným plavidlem, použití záchranných prostředků.
Ostatní
 • Vázání základních uzlů.
 • Vydávání pokynů, základní obsluha a komunikace s VHF.


Kategorie S

Příprava na plavbu
 • Příprava plavební trasy, orientace v mapě, informace o počasí atd.
 • Příprava a kontrola plavidla před vyplutím a po ukončení plavby, prověření pohonných a kormidelních zařízení, příprava takeláže.
Ovládání plavidla
 • Vedení plavidla s ohledem na hloubku, vítr atd.
 • Odvázání plavidla a odplutí, práce s plachtami, trimování, refování a splouvání.
 • Manévry při křižování plavby plachetnic.
Technika plavby
 • Plavba ostře proti větru, obrat proti větru, plavba na boční a zadní vítr, obrat po větru.
 • Skupinové zakotvení a odplutí z kotviště.
Mimořádné situace
 • Nasednutí na mělčinu, muž přes palubu.
Ostatní
 • Vázání základních uzlů.
 • Vydávání pokynů, základní obsluha a komunikace s VHF.

Zrušení účasti na zaplaceném kurzu

Pokud víte, že se na praktický kurz nemůžete dostavit, oznamte to co nejdříve. Když tak učiníte 14 dnů před praktickým kurzem, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín bez možnosti vrácení peněz.

Zrušení nejpozději 7 dní před akcí je storno poplatek 50 % ceny. Budete mít možnost absolvovat praktický kurz v jiném termínu, ale musíte uhradit chybějící část.

Pokud zrušíte svoji účast 3 dny či méně před akcí je storno poplatek 100 % ceny.

V případě, že dojde ke zrušení z naší strany, Vám bude vráceno 100 % z ceny nebo máte nárok na bezplatné převedení na jiný termín.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo chcete svoji účast zrušit, pište či volejte Nikole Očenášové na tel.: +420 773 855 000 nebo na e-mail: nikola@zindulka.cz.

Sledujte nás