Combined ShapeSlice 1Slice 1Fill 9icon-phone

Kapitánský průkaz B

Kapitánské kurzy moře - teorie B

Termíny/konkrétní nabídky

Teoretický kurz B

2. 2. 2018 4. 2. 2018
LektorPavel Burkert
Obsazenost 10 z 10 Cena 6 500 Kč
Místo konání

City Green Court - budova PwC

Praha 4, Hvězdova 1734/2c, 14000

Cena zahrnuje
 • Instruktora
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • 2x oběd
 • Výukové materiály
 • Pomůcky
 • Mapu
 • navigační mapu
 • navigační sadu (navigační trojúhelník a pravítko, kružítko, tužku, gumu)
 • výuková poznámková skripta
 • výukové prezentace všech probíraných témat v digitální podobě
Cena nezahrnuje
 • zkoušku z teorie - 1 000 Kč
 • lékařskou prohlídku - 300 - 500 Kč

Teoretický kurz B

6. 4. 2018 8. 4. 2018
LektorPavel Kocych
Obsazenost 0 z 10 Cena 6 500 Kč
Místo konání

City Green Court - budova PwC

Praha 4, Hvězdova 1734/2c, 14000

Cena zahrnuje
 • Instruktora
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • 2x oběd
 • Výukové materiály
 • Pomůcky
 • Mapu
 • navigační mapu
 • navigační sadu (navigační trojúhelník a pravítko, kružítko, tužku, gumu)
 • výuková poznámková skripta
 • výukové prezentace všech probíraných témat v digitální podobě
Cena nezahrnuje
 • zkoušku z teorie - 1 000 Kč
 • lékařskou prohlídku - 300 - 500 Kč

Velitel jachty mořské plavby - stupeň B

Cílem tohoto kurzu je připravit Vás na zkoušku na stupeň B na Ministerstvu dopravy. Metodicky jsme sloučili teoretické kurzy na stupeň C a na stupeň B do jednoho kurzu. Důvod je jednoduchý. Většina účastníků kurzů na stupeň B již zapomněla téměř vše, co se kdysi naučili na stupeň C, a bylo tak nutné vše opakovat. Teoretický kurz B je delší a má více hodin, nežli kurz C. V kurzu na stupeň B se navíc přednáší způsob výpočtu přílivů a odlivů, způsob výpočtu přílivových proudů a také metodika plavby v přílivových vodách.

Teoretické kurzy pořádáme maximálně pro 20 osob. Minimální počet účastníků je 10 osob. Obvykle 2 týdny po ukončení kurzu následuje zkouška pod dozorem Ministerstva dopravy

Co se na teoretickém jachtařském kurzu naučíte

 • Navigaci - teorii terestrické navigace (plavba v dosahu pobřeží), práci s mapou, používání navigačních trojúhelníků a odpichovátka, práci s navigačními příručkami a jejich použití v praxi, počítání navigačních příkladů a jejich vynášení do mapy. Velký prostor je věnován metodice výpočtu přílivů a přílivových proudů, výpočtu příkladů, vynášení do mapy.
 • Plavební nauku - vše podstatné, co je nutné pro plavbu. Teorie obtékání plachet a jejich trimování, kotvení, parkování v přístavech, reakci lodního šroubu, přípravu a převzetí lodi, názvosloví, manévr muž přes palubu MOB, záchranu lidského života na moři, nasednutí na mělčinu, teorii plavby v obtížných podmínkách.
 • Pravidla o zabránění srážkám na moři - COLREG. Přednosti lodí, světla lodí, mlhové a manévrovací signály, signály nouze, systém rozdělené plavby a úzké plavební dráhy.
 • Meteorologii - základy meteorologických procesů a jejich zvládnutí na takové úrovni, abyste dokázali samostatně vyhodnotit synoptickou mapu, globální meteorologii, pasáty a proudy.
 • Zdravovědu - resuscitaci, podchlazení, tonutí.

Pro koho je kurz určený a požadované znalosti

 • Tento teoretický kurz jachtingu je určený zkušeným jachtařům, držitelům průkazu C nebo jiného kapitánského průkazu (např. chorvatského Voditelja brodice), kteří se chtějí plavit dál, nežli 20 NM od pobřeží a na lodích delších nežli 16 m.

Časový rozvrh

Přednášky jsou rozděleny do 3 dnů.

Kurz probíhá v pátek:

 • 14:00 - 17:30 _ Navigace B - výpočet přílivů a přílivových proudů
 • 18:00 - 21:00 _ Navigace C - opakování pro B


pokračuje v sobotu:

 • 09:00 - 10:45 _ Navigace B
 • 11:00 - 12:00 _ Meteorologie B
 • 12:00 - 13:00 _ OBĚD
 • 13:00 - 15:30 _ Meteorologie B
 • 15:45 - 20:00 _ Plavební nauka B
 • 20:15 - 21:00 _ Psychologie kapitána


pokračuje a končí v neděli:

 • 09:00 - 10:30 _ Meteorologie B
 • 10:45 - 12:00 _ Navigace B
 • 12:00 - 13:00 _ OBĚD
 • 13:00 - 15:45 _ COLREG,
 • 16:00 - 17:00 _ Informace o zkoušce.

Počet účastníků

 • 10 -20 osob

Definice průkazu Velitel jachty mořské plavby - stupeň B

 • pro loď do 24 m délky
 • pro plavbu do 200 NM od břehu
 • průkaz je mezinárodně uznávaný

Podrobné informace o kapitánských průkazech na stupeň B

Naše garance

Pokud během prvních 4 hodin teoretického kurzu získáte pocit, že náš instruktor Vás nedokáže zaujmout, že Vám nedokáže probíranou látku dostatečně dobře vysvětlit, tak Vám vrátíme peníze zaplacené za kurz a Vy si můžete vybrat jachtařský kurz u jiné firmy.

Kapitánské zkoušky B

Kapitánské zkoušky - MOŘE

Kapitánská zkouška probíhá 1 - 2 týdny po skončení kurzu a koná se pod dozorem Ministerstva dopravy. Zkušební komisaři jsou jmenovaní MD. Na zkoušce se nejprve počítá a vynáší do mapy navigační příklad a poté následuje ústní zkouška ze šesti předmětů.

Teoretická kapitánská zkouška

 • navigace
 • meteorologie
 • plavební provoz na moři, tedy COLREG
 • plavební nauka
 • angličtina
 • zdravověda

Řídí se osnovami Ministerstva dopravy ČR.

Podrobněji:

 • Navigace - navigační příklad písemnou formou, kde musíte spočítat jak KD tak KK a započítat všechny odchylky - deviace, deklinace, drif. Pozor na znamínka!! Spočítané kurzy se vynesou do mapy. U ústní kapitánské zkoušky je nutné znát vše, co je na mapě, používat navigační trojúhelníky a odpichovátko, určení polohy ze dvou nesoučasných náměrů na jeden bod, IALA, kardinální znaky, pro stupeň B - plavba v přílivových proudech, vhodný čas pro vyplutí a připlutí do přístavu aj.
 • Meteorologie - tlaková výše, tlaková níže, směry větrů v těchto tlakových útvarech, vítr – staniční praporky, teplá a studená fronta, oblačnosti a vítr v těchto frontách, synoptická mapa a její čtení, druhy mraků, mlhy, rosný bod.
 • Plavební provoz na moři, COLREG - světla, denní znaky, zvukové signály, signály nouze, přednosti plavidel, plavební právo, základy námořního zákona.
 • Plavební nauka - návětrnost lodi, závětrnost lodi, druhy kotev, příčná a podélná stabilita lodi, MOB a manévry při plavbě na plachty, bezpečnostní a záchranné vybavení lodi.
 • Angličtina - pouze základy, počítání, jednoduché otázky (např. v kolik otevírá čerpací stanice, jak se jmenuje Vaše loď apod.).
 • Zdravověda - resuscitace.

Opakování před kapitánskou zkouškou

Máte-li zájem si vše nejnutnější ještě zopakovat těsně před zkouškou, nebojte se a přihlaste se na e-mailu pavel.burkert@zindulka.cz

Nabízíme možnost opakování před zkouškou v dopoledních hodinách od 10 - 12 hod.

Místo a čas konání teoretické kapitánské zkoušky

 • City Green Court, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, 3. patro
 • Možnost zaparkovat kdekoliv v okolí budovy zdarma, popřípadě v nákupním centru Arkády, kde jsou první 3 hodiny zdarma. 

Co s sebou na zkoušku

Na zkoušku je nutné vytisknout, vyplnit a přinést následující dokumenty

Stupeň znalostí je dán požadovaným stupněm průkazu

 1. Znalosti na kapitánské zkoušky stupně "C" - pobřežní plavba - je nutný informativní přehled o probíraných a tedy zkoušených tématech. Je to úvod do nauky o jachtingu. Uchazeč je schopen vysvětlit, o co jde, bez podrobných detailů.
 2. Znalosti na kapitánské zkoušky stupně "B" a "A" - je požadován hlubší pohled na jednotlivá témata, obzvlášť pak detailní znalost problematiky záchrany lidského života na moři.

Zkoušející

 • zkušební komisaři: zkušení jachtaři jmenovaní Ministerstvem dopravy ČR
 • předseda komise: kpt. Ing. J. Adamec
 • další komisaři: Ing. J. Zindulka, Ing. P. Burkert, Mgr. Vl. Fialová

Průběh kapitánské zkoušky

 • 1. část písemně: výpočet navigačního příkladu - pro stupeň C je na navigační příklad čas 60 minut a pro stupeň B je na navigační příklad čas 90 minut
 • 2. část ústně: navigace, COLREG, plavební nauka, meteorologie, angličtina, zdravověda.

Zkouška z jednotlivých předmětů se skládá před jednotlivými komisaři, ne před "velkou komisí".

Čas na kapitánskou zkoušku

 • je dán především počtem uchazečů
 • na výpočet příkladu je 1 hodina pro stupeň C a 1,5 hodiny pro stupeň B
 • na ústní zkoušení podle zkušeností cca 2-3 hod., z toho na jednoho uchazeče cca 15-20 min. na jeden předmět

Praktická kapitánská zkouška

Odehrává se na moři ihned po ukončení praktické plavby. Provádějí se pouze pro oblast plavby "C".

Žádost o vydání průkazu

Pro vydání průkazu na MD je nutné doplnit následující:

Výše uvedené vložte do složky: Složka na doklady k žádosti o vydání průkazu.

Složku je nutné vytisknou na formát A3 a přehnout, aby vznikla A4 s potiskem na titulní straně. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. 
Složku si ponechejte u sebe a až bude kompletní, pošlete ji na adresu: Ministerstvo dopravy ČR, L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

Kontaktní osoba zodpovědná za vydávání průkazů: p. J. Toufarová, tel. 225 131 225, e-mail: jaroslava.toufarova@mdcr.cz.

Ze zákona je lhůta na vystavení průkazu 30 dní. Úředníci na MD jsou velmi rychlí, průkaz vystaví většinou do 14 dnů po odeslání na MD a pošlou poštou přímo na uvedenou adresu.
V případě potřeby je možné vydat průkaz i na počkání, ovšem po předem smluvené schůzce.

„Nebojte se zkoušení a přijďte si to s komisaři rozdat..!"

Doporučení

I když pro získání kapitánského průkazu na všechny stupně C, B i A již není nutné vlastnit průkaz radiotelefonisty, doporučujeme si zkoušku z radiotelefonie udělat. V Chorvatsku je zkouška radiotelefonisty vyžadována.

Sledujte nás