ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Jak vyčistit fekální tank na lodi

3. 8. 2015

Jak vyčistit fekální tank na lodi

Uvolnění ucpaného fekálního tanku je práce na 5 minut. Avšak je dobré tuto práci nedělat v marině, a když už, tak alespoň ne ve dne. Říkám technikovi, že ucpaný fekální tank uvolním sám, že je to triviální práce. Odpovědí mi byl souhlas.

Uvolnění fekálního tanku je opravdu triviální záležitostí. Fekální tanky se na starších lodích ucpávají pravidelně. Do WC se nesmí házet žádný toaletní papír. To se ale může říkat posádce několikrát denně, stejně tam občas někdo nějaký papír hodí. Nejlepší je chodit na záchod do moře. Odplavat si pomalými tempy dál od lodi, během plavání se náležitě uvolnit a pak se do moře pěkně, uvolněně vypustit. Bidet je všude okolo, takže toaletní papír není potřeba. A pak si stejně uvolněně odplavat zpět na loď.

Zpátky ale k uvolnění ucpaného fekálního tanku. Jak tedy na to? Je nutné si vzít hadici na vodu, sednout si do člunu a doplout k boku lodi k přírubě, kterou je fekální tank vyvedený do moře. Do této příruby vodovodní hadici zasunout. Obvykle je tato příruba tak 30 cm pod hladinou, takže je možné do ní hadici zasunout ze člunu. Hadice se musí zasunout co to jde, označit si, jak hodně jde zastrčit. Potom ji vyndat a hadici omotat stříbrnou nebo elektrikářskou páskou tak, aby hadice v přírubě těsnila. Pak již stačí jednoho člověka postavit na molo ke kohoutku s vodou, kde je hadice zapojená a druhého do koupelny k uzavíracímu ventilu z fekálního tanku.

Já jsem ve člunu zastrčil hadici do příruby pod vodou a pevně jsem přitisknul omotávkou na hadici k přírubě tak, že jsem ji dokonale utěsnil. Pak jsem zavolal na molo pustit vodu. Ucítil jsem, jak voda zabublala v hadici, uslyšel jsem, jak vzduch zabublal ve fekálním tanku. Pak jsem jen ucítil, jak část obsahu fekálního tanku, tlačená vodou z hadice jako pístem, vystříkla odvzdušňovacím ventilem umístěným asi metr nad mými zády. Část páchnoucího obsahu velmi elegantním obloukem dopadla na moje záda, stekla po mém bílém tričku na čisté kraťasy a během okamžiku mne zařadila do kategorie páchnoucích fekálníků. Znechuceně jsem vyškubnul vodovodní hadici z příruby a fekál začal prudce vytékat do čísté přístavní vody. Moře se zabarvilo do hněda a já jsem zařval: „Zavřít fekální tank!“ Pavel v koupelně bleskurychle zavřel ventil a hnědý flek se přestal zvětšovat. Nenápadně jsem stříkal vodu z hadice po hnědé skvrně a rozháněl jsem ji dále od lodi. Za chvíli zmizela. Fekální tank byl uvolněný a já páchnul. Vylezl jsem na palubu a potkal jsem Janu, která, když jsem ji míjel, znechuceně ustoupila a zeptala se, proč tak děsně páchnu. Řekl jsem ji něco o svém novém, speciálním deodorantu a odebral jsem se do sprch.

Sledujte nás