Combined ShapeSlice 1Slice 1Fill 9icon-phone

Kapitánský průkaz B

29. 7. 2016

Kapitánský průkaz B

Pokud budete lépe připraveni na krizové situace, které mohou během plavby nastat, ušetříte si plno problémů a hlavně peněz. Mnohdy to totiž končí rozbitou lodí. U nás si můžete být jistí, že každý náš kurz je opravdu kvalitní a posune Vás zase o kousek dál.

Proč je dobré mít kapitánský průkaz B:

 • Můžete dělat delší přeplavby
 • Plout v přílivových vodách (například v okolí Bretaně)
 • Můžete plout i při silném větru (nad 6° Beaufortovy škály)
 • Plout s větší lodí (nad 16 m) a dále od břehu (až do 200 Nm)
 • Ale hlavně jste připraveni na různé nebezpečné situace, které mohou nastat

Teoretický kurz

Termín: 28.10. - 30.10.2016
Cena: 6 500 Kč
Přednášející: Pavel Burkert, Martin Zítek

Co se všechno na kurzu naučíte?

 • Navigaci - teorii terestrické navigace (plavba v dosahu pobřeží), práci s mapou, používání navigačních trojúhelníků a odpichovátka, práci s navigačními příručkami a jejich použití v praxi, počítání navigačních příkladů a jejich vynášení do mapy. Velký prostor je věnován metodice výpočtu přílivů a přílivových proudů, výpočtu příkladů, vynášení do mapy.
 • Plavební nauku - vše podstatné, co je nutné pro plavbu. Teorie obtékání plachet a jejich trimování, kotvení, parkování v přístavech, reakci lodního šroubu, přípravu a převzetí lodi, názvosloví, manévr muž přes palubu MOB, záchranu lidského života na moři, nasednutí na mělčinu, teorii plavby v obtížných podmínkách.
 • Pravidla o zabránění srážkám na moři - COLREG. Přednosti lodí, světla lodí, mlhové a manévrovací signály, signály nouze, systém rozdělené plavby a úzké plavební dráhy.
 • Meteorologii - základy meteorologických procesů a jejich zvládnutí na takové úrovni, abyste dokázali samostatně vyhodnotit synoptickou mapu, globální meteorologii, pasáty a proudy.
 • Zdravovědu - resuscitaci, podchlazení, tonutí.
 •  

Dozvědět se více o kurzu

 

Praxe

Jako praktický kurz slouží sportovní plavba. Máme vypsané rovnou dvě.

Sportovní plavbu ve Skotsku

Termín: 8.10 - 18.10.2016
Kapitán: Vladimír Krška
Cena: 24 800 Kč

 

Více o sportovní plavbě ve Skotsku

 

Sportovní plavba v Bretani

Termín: 24.9. - 3.10.2016
Kapitán: Marek Filinger
Cena: 22 800 Kč

 

Více o sportovní plavbě v Bretani

 

Zkouška

Cena: 1 000 Kč
Termíny:

 • 8.9.
 • 3.11.
 • 24.11.

 

Více informací o zkoušce

 

Z čeho všeho se zkouška skládá:

Kapitánská zkouška probíhá 1 - 2 týdny po skončení kurzu a koná se pod dozorem Ministerstva dopravy. Zkušební komisaři jsou jmenovaní MD. Na zkoušce se nejprve počítá a vynáší do mapy navigační příklad a poté následuje ústní zkouška ze šesti předmětů.

Teoretická kapitánská zkouška

 • navigace
 • meteorologie
 • plavební provoz na moři, tedy COLREG
 • plavební nauka
 • angličtina
 • zdravověda

Řídí se osnovami Ministerstva dopravy ČR.

Pokud si s něčím nevíte rady, nebo máte otázky, neváhejte kontaktovat Petru Zejdovou:

E-mail: petra@zindulka.cz
Tel. číslo: 739 541 130

Sledujte nás